PROPOSZ portfolio

Portfolio van Proposz

Projectmanagement in de zorg

  • 2016 - 2017: Projectleider ‘Melden en leren van calamiteiten’ bij een landelijke organisatie voor gespecialiseerde Jeugdzorg. Doel van dit project was het verbeteren van het proces van melden, onderzoeken en leren van calamiteiten.
  • 2017 - 2018: Ondersteunen van twee afdelingen in een verpleeghuis in Zuid Holland als GZ psycholoog alsmede het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor PG-bewoners aldaar.
  • 2017 - 2018:  Leiden en doorontwikkelen van een vakgroep van psychologen en vaktherapeuten in een organisatie voor ouderenzorg met het accent op professionalisering.

Training

  • 2016 - heden: In samenwerking met Q-Consult Zorg en als zelfstandig trainer, trainingen op maat/In Company verzorgen in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek volgens de Prismamethode. Dit voor onder andere GGZ-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg en jeugdzorgorganisaties.

Incidenten-/Calamiteitenonderzoek

  • 2016 - 2017: Ondersteunen en doorontwikkelen van de interne calamiteitenonderzoekscommissie van een jeugdzorgorganisatie.
  • 2016 - heden: Uitvoeren van calamiteitenonderzoeken (al dan niet in samenwerking met Q-consult) in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg en GGZ.
  • 2017 - heden: Optreden als extern voorzitter van interne calamiteitenonderzoekscommissies in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg en GGZ.

PROPOSZ watermerk

Welkom bij Proposz...

Proposz  is een advies- en trainingsbureau dat u enthousiast en deskundig helpt bij het bedenken, vormgeven en implementeren van veranderingen binnen uw zorg- of welzijnsorganisatie. Veranderingen die in dialoog met u en uw medewerkers tot stand komen en bijdragen aan een beter leven voor uw patiënten of cliënten en betrokken en deskundige medewerkers. Maar ook voor het tijdelijk aansturen van teams van zorgprofessionals of behandelaars, deskundigheidsbevordering, coaching en training kunt u bij Proposz terecht. Dit alles met veel zorg voor u, uw mensen en een goed resultaat.

...met de Z van Zorg!