PROPOSZ wie

Wie is Proposz

Proposz is in september 2016 opgericht door Margot Gelsing.

“Proposz is afgeleid van propositie en zorg: wat kan ik voor organisaties in de zorg betekenen als het gaat om het ( mede) formuleren van mooie verandervoorstellen en veranderingen vorm geven middels een breed palet aan interventies.

Ik heb jarenlang met veel plezier gewerkt in het speciaal onderwijs, de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg, als achtereenvolgens orthopedagoog en GZ-psycholoog, senior behandelcoördinator en leidinggevende. Ook ben ik een aantal jaren praktijkopleider geweest van psychologen en pedagogen die de opleiding tot GezondheidsZorg psycholoog volgden. Omdat ik het altijd heel belangrijk heb gevonden om vanuit de dagelijkse, inhoudelijke praktijk mee te denken over het verbeteren van de hulpverlening heb ik veel energie gestoken in het (mee) ontwikkelen van en adviseren over het beleid van de organisatie. 

Sinds de oprichting van Proposz, heb ik diverse opdrachten uitgevoerd in bovengenoemde sectoren, maar ook in de ouderenzorg (zie verder mijn portfolio).

Door de combinatie van ervaring als behandelaar, coördinator en leidinggevende kan ik binnen een organisatie gemakkelijk aansluiten op de taal en dagelijkse praktijk van zowel behandelaars als die van de uitvoerders en managers. Ik heb een coachende en mensgerichte werkstijl waarbij ik het  belangrijk vind om steeds zo helder mogelijk te communiceren over het doel waar we ontdekken en lerend naar toe werken en onze wederzijdse verwachtingen. Ik wordt ervaren als een daadkrachtig, verbindend manager en ondersteuner die rustig blijft in hectische omstandigheden. 

Om niet alleen mijn ervaring, maar ook actuele theoretische kennis en vaardigheden op het gebied van veranderkunde in te kunnen zetten, heb ik in 2016 en 2017 een opleidingstraject gevolgd bij SIOO (Interuniversitair Centrum Voor Organisatie- en veranderkunde).

 

Samenwerkingspartner: Sinds twee jaar werk ik samen met Q-Consult Zorg. De consultants van Q-Consult Zorg helpen organisaties en mensen ontwikkelen binnen de steeds veranderende zorgsector. Hun expertise ligt in financiële bedrijfsvoering, doelmatigheid en kwaliteitsmanagerment. Samen met hen probeer ik de zorg beter te maken.

PROPOSZ watermerk

Welkom bij Proposz...

Proposz  is een advies- en trainingsbureau dat u enthousiast en deskundig helpt bij het bedenken, vormgeven en implementeren van veranderingen binnen uw zorg- of welzijnsorganisatie. Veranderingen die in dialoog met u en uw medewerkers tot stand komen en bijdragen aan een beter leven voor uw patiënten of cliënten en betrokken en deskundige medewerkers. Maar ook voor het tijdelijk aansturen van teams van zorgprofessionals of behandelaars, deskundigheidsbevordering, coaching en training kunt u bij Proposz terecht. Dit alles met veel zorg voor u, uw mensen en een goed resultaat.

...met de Z van Zorg!